Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤ. ΜΕΪΝΤΗΣ

Δικηγόρος Δ.Σ. Αθηνών

εξειδίκευση

Επιλεγμένες υπηρεσίες

Δημόσιες Συμβάσεις

Η έντονη ενασχόλησή μας, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016), μας δίδει τη δυνατότητα να προσφέρουμε άμεσες λύσεις.

Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α.

Η Εμπειρία μας στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των νομικών προσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης, μας δίδει τη δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες.

Προσωπικά Δεδομένα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για την συμμόρφωση τους προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016.

Εμπορικό Δίκαιο

Προσφέρουμε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υπηρεσιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, με γνώμονα την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και την αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων.

Διοικητικό Δίκαιο

Παρέχουμε άμεσες και εφαρμόσιμες λύσεις στον δαιδαλώδη κλάδο του Διοικητικού Δικαίου, τόσο ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, όσο και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών.

Διανοητική Ιδιοκτησία και Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Θεωρούμε υψίστης σημασίας την κατοχύρωση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής και πνευματικής.

Το Δικηγορικό μας γραφείο

Αντιλαμβάνεται ότι ο σύγχρονος επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται μία διαφορετική προσέγγιση στις νομικές υπηρεσίες. Μία προσέγγιση που θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες, θα αντιλαμβάνεται τους κινδύνους και θα ανταπεξέρχεται στην επίλυση πολυδιάστατων θεμάτων.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες, υψηλής ποιότητας και εξατομικευμένες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ενημερωση

Νέα / Αρθρογραφία

Γενικές Αρχές Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας

Read More »

Γιατί χρήζει μεταρρύθμισης το νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων;

Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματικότητα, με μεγάλους χρόνους υλοποίησης, με μακροχρόνιες δικαστικές και προδικαστικές διαδικασίες και χαμηλή ποιότητα

Read More »

Οδηγίες για την τηλεργασία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της COVID-19, πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προτρέπουν ή/και υποχρεώνουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία,

Read More »
επικοινωνια

Ενδιαφέρεστε για νομική συμβουλή;

Θέλεις να συμμετέχεις σε δημόσιους διαγωνισμούς;

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις άμεση ενημέρωση.