Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η οικονομική διάσταση του Franchising

Κάθε σύμβαση Franchising περιέχει τρία κύρια οικονομικά στοιχεία:

  • Το οικονομικό κόστος που συνεπάγεται για τον λήπτη η ένταξη του στο δίκτυο franchising του Δότη και η έναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας
  • Τη διαρκή οικονομική επιβάρυνση του λήπτη καθόλη τη διάρκεια της συμβατικής του σχέσης με τον Δότη για να μπορεί να διατηρεί την ιδιότητα του ως μέλος του δικτύου franchising και
  • Την οικονομική συμμετοχή του λήπτη στο διαφημιστικό πρόγραμμα του δικτύου franchising.

Στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε στο λεγόμενο Δικαίωμα Εισόδου στο σύστημα franchising (Entry Fee), στη δεύτερη στα διαρκή δικαιώματα (Royalties) και στην Τρίτη στη διαφημιστική εισφορά.

Για να είναι επωφελής για τον λήπτη η ένταξη του σε κάποιο δίκτυο franchising θα πρέπει η λειτουργία της επιχείρησης του μέσα σε αυτό να του αποφέρει ένα τέτοιο εισόδημα έτσι ώστε: α) να αποσβέσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το αρχικό κεφάλαιο που επένδυσε, β) να εισπράττει ένα λογικό ποσό κερδών, γ) να αμοίβεται για την προσωπική του εργασία που παρέχει και δ) να έχει τη δυνατότητα καταβολής στον Δότη των συμφωνηθέντων ποσών.

Στα πρώτα βήματα ανάπτυξης ενός δικτύου franchising τα ποσά που εισπράττει ο δότης ως δικαιώματα εισόδου αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων του. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα χρειασθεί να χρηματοδοτεί ο ίδιος την ανάπτυξη του δικτύου μέχρις ότου αυτό καταστεί κερδοφόρο. Συνεπώς είναι σοβαρότατο λάθος να θεωρείται από ορισμένους επιχειρηματίες ότι η έναρξη της δημιουργίας ενός δικτύου franchise σημαίνει και άμεση επίτευξη κερδοφορίας. Αυτή η εντελώς εσφαλμένη εκτίμηση οδηγεί κάποιες φορές στην επιλογή της επιχειρηματικής ανάπτυξης με franchise αποκλειστικά και μόνο για να δοθεί λύση στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση. Το franchising αποτελεί την ορθή επιχειρηματική επιλογή για υγιείς και ήδη κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Η πλειονότητα των συμβάσεων franchising προβλέπει την πληρωμή από τον λήπτη στον δότη χρηματικών ποσών κατά τακτά χρονικά διαστήματα, καθόλη τη διάρκεια της συμβατικής τους σχέσης, με τη μορφή ποσοστών συνήθως επί του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του λήπτη μετά την αφαίρεση των σχετικών φόρων. Βέβαια, ορισμένες φορές ο δότης αρκείται στα ποσά που εισπράττει από την πώληση των προϊόντων του στο λήπτη και δεν του επιβάλλει την πληρωμή διαρκών δικαιωμάτων. Η τακτική αυτή δεν κρίνεται σωστή γιατί η καταβολή διαρκών δικαιωμάτων έχει εντελώς διαφορετικό σκοπό, την αμοιβή ουσιαστικά του δότη για τις διαρκείς υπηρεσίες που προσφέρει στον λήπτη και κατ’ επέκταση στο δίκτυο franchising. Γι αυτό ο δότης οφείλει να έχει υπόψη ότι το δικό του επάγγελμα διαφέρει από αυτό του απλού προμηθευτή και συνεπώς πρέπει να ασκείται και να αμοίβεται με ιδιαίτερο τρόπο.

Σχετική αρθρογραφία:

Uncategorized
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Οδηγίες για την τηλεργασία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της COVID-19, πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προτρέπουν ή/και υποχρεώνουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία,

Read More »
Διαγωνισμοί
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Τα 8 σημαντικότερα λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Συμφέρει μία εταιρεία να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς δημοσίου και εάν ναι, τι πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα; Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς μπορεί να αποβεί εξαιρετικά

Read More »
Διαγωνισμοί
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Κανόνες δημόσιων διαγωνισμών

Οι δημόσιες συμβάσεις ανατίθενται από χρήστες των δημόσιων κονδυλίων και από οντότητες που λειτουργούν σε ειδικές, μη ανταγωνιστικές συνθήκες (για παράδειγμα στους τομείς της ενέργειας,

Read More »
Διαγωνισμοί
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Δημόσια έργα με μελέτη – κατασκευή (άρθρο 50 του ν. 4412/2016)

Εισαγωγή Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αποτελούν εθνικές ρυθμίσεις που προβλέπουν τις προϋποθέσεις για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο συγχρόνως

Read More »
Θέλεις να συμμετέχεις σε δημόσιους διαγωνισμούς;

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις άμεση ενημέρωση.