ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κωνσταντίνος Μειντής

Νέα / Αρθρογραφία

« Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια φυσική επιθυμία για  γνώση » διεκήρυττε ο Αριστοτέλης πριν από αιώνες  στο έργο του ΄΄Μετά τα Φυσικά΄΄. Αυτή η επιβλητική δήλωση επικράτησε στο πέρασμα των χρόνων βρίσκοντας την απόλυτη έκφρασή της στη  συγκαιρινή πραγματικότητα..