ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κωνσταντίνος Μειντής

Διαπραγμάτευση με Funds – Τράπεζες

Ένα πολύ μεγάλο μέρος των δανείων έχει μεταφερθεί, τα τελευταία χρόνια, από τις τράπεζες σε Funds. Οι τράπεζες έχουν, κατ’ ουσίαν, πουλήσει τα δάνεια (σε χαμηλές τιμές) στα Funds.

Τα Funds με την σειρά τους, διεκδικούν τις απαιτήσεις αυτές των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.

Προσφέρουμε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υπηρεσιών στον τομέα δανείων, με γνώμονα την αποτελεσματική διευθέτηση της οφειλής σας, καθώς και την αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων.

·        ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

·        ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ / ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

·        ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

 

Το γραφείο μας είναι σε θέση να αξιολογήσει ποια είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για εσάς και να σας συμβουλέψει υπεύθυνα.

Αναλαμβάνουμε ολόκληρη τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της σύνταξης των αντίστοιχων αιτημάτων και τη χάραξη στρατηγικής πάντοτε σε συνάρτηση με τις εναλλακτικές που δίνει ο νόμος και επιτρέπει η κάθε περίπτωση.

Εξειδικευμένοι Δικηγόροι