Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νέα
& Αρθρογραφια

« Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια φυσική επιθυμία για  γνώση » διεκήρυττε ο Αριστοτέλης πριν από αιώνες  στο έργο του ΄΄Μετά τα Φυσικά΄΄. Αυτή η επιβλητική δήλωση επικράτησε στο πέρασμα των χρόνων βρίσκοντας την απόλυτη έκφρασή της στη  συγκαιρινή πραγματικότητα.

Διαγωνισμοί
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Γενικές Αρχές Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας

Διαβάστε περισσότερα »
Διαγωνισμοί
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Γιατί χρήζει μεταρρύθμισης το νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων;

Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματικότητα, με μεγάλους χρόνους υλοποίησης, με μακροχρόνιες δικαστικές και προδικαστικές διαδικασίες και χαμηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα »
Uncategorized
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Οδηγίες για την τηλεργασία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της COVID-19, πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προτρέπουν ή/και υποχρεώνουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία,

Διαβάστε περισσότερα »
Προσωπικά Δεδομένα
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Συλλογή emails για το σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης ή κάθε άλλου είδους διαφήμισης

Πολλές είναι οι εταιρείες που μπαίνουν στον πειρασμό να αποκτήσουν διευθύνσεις email, καθ’ οιοδήποτε τρόπο, με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων τους. Πολλές φορές μάλιστα,

Διαβάστε περισσότερα »
Εταιρείες
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων

Εισαγωγή Η ομόρρυθμη εταιρεία υπαγόμενη ειδικότερα στην κατηγορία των προσωπικών εταιρειών συνιστά ένωση προσωπικών εταιρειών συνιστά ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό

Διαβάστε περισσότερα »
Διαγωνισμοί
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Τα 8 σημαντικότερα λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Συμφέρει μία εταιρεία να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς δημοσίου και εάν ναι, τι πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα; Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς μπορεί να αποβεί εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα »
Θέλεις να συμμετέχεις σε δημόσιους διαγωνισμούς;

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις άμεση ενημέρωση.