Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γενικές Αρχές Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας… Περισσότερα »Γενικές Αρχές Δημοσίων Συμβάσεων.

Γιατί χρήζει μεταρρύθμισης το νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων;

Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματικότητα, με μεγάλους χρόνους υλοποίησης, με μακροχρόνιες δικαστικές και προδικαστικές διαδικασίες και χαμηλή ποιότητα… Περισσότερα »Γιατί χρήζει μεταρρύθμισης το νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων;

Οδηγίες για την τηλεργασία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της COVID-19, πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προτρέπουν ή/και υποχρεώνουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία,… Περισσότερα »Οδηγίες για την τηλεργασία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Συλλογή emails για το σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης ή κάθε άλλου είδους διαφήμισης

Πολλές είναι οι εταιρείες που μπαίνουν στον πειρασμό να αποκτήσουν διευθύνσεις email, καθ’ οιοδήποτε τρόπο, με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων τους. Πολλές φορές μάλιστα,… Περισσότερα »Συλλογή emails για το σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης ή κάθε άλλου είδους διαφήμισης

Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων

Εισαγωγή Η ομόρρυθμη εταιρεία υπαγόμενη ειδικότερα στην κατηγορία των προσωπικών εταιρειών συνιστά ένωση προσωπικών εταιρειών συνιστά ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό… Περισσότερα »Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων

Τα 8 σημαντικότερα λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Συμφέρει μία εταιρεία να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς δημοσίου και εάν ναι, τι πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα; Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς μπορεί να αποβεί εξαιρετικά… Περισσότερα »Τα 8 σημαντικότερα λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Κανόνες δημόσιων διαγωνισμών

Οι δημόσιες συμβάσεις ανατίθενται από χρήστες των δημόσιων κονδυλίων και από οντότητες που λειτουργούν σε ειδικές, μη ανταγωνιστικές συνθήκες (για παράδειγμα στους τομείς της ενέργειας,… Περισσότερα »Κανόνες δημόσιων διαγωνισμών

Δημόσια έργα με μελέτη – κατασκευή (άρθρο 50 του ν. 4412/2016)

Εισαγωγή Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αποτελούν εθνικές ρυθμίσεις που προβλέπουν τις προϋποθέσεις για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο συγχρόνως… Περισσότερα »Δημόσια έργα με μελέτη – κατασκευή (άρθρο 50 του ν. 4412/2016)

7 συχνές ερωτήσεις για τον ορισμό DPO

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων… Περισσότερα »7 συχνές ερωτήσεις για τον ορισμό DPO

Θέλεις να συμμετέχεις σε δημόσιους διαγωνισμούς;

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις άμεση ενημέρωση.