ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κωνσταντίνος Μειντής

Προσωπικά Δεδομένα

Το Δικηγορικό Γραφείο Μειντής Κωνσταντίνος με τους πιστοποιημένους συνεργάτες του στον τομέα των Προσωπικών Δεδομένων, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για τη συμμόρφωσή τους προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016.


Έχοντας υλοποιήσει ήδη μέχρι σήμερα δεκάδες Προγράμματα Συμμόρφωσης Εταιριών, Ομίλων Επιχειρήσεων, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων διαθέτουμε τις γνώσεις και τη εμπειρία να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες για την ορθή και ουσιαστική εφαρμογή του Κανονισμού, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, όσο και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

  • Υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης
  • Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
  • Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και της ΑΠΔΠΧ

Εξειδικευμένοι Δικηγόροι