ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κωνσταντίνος Μειντής

Δικηγόρος
Βιογραφικό:
Γεννημένος στα Ιωάννινα. Είμαι Δικηγόρος Αθηνών και διατηρώ δικηγορικό γραφείο στην Ελευσίνα, επί της οδού Βασ. Λάσκου 35.
Ειδικεύομαι πρωτίστως στο δίκαιο δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων  και δευτερευόντως στους τομείς του εταιρικού – εμπορικού δικαίου και των προσωπικών δεδομένων.

Είμαι νομικός σύμβουλος πολλών εταιρειών που συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς αφενός μεν παρέχοντας συμβουλές σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας αφετέρου δε παριστάμενος ως πληρεξούσιος δικηγόρος τους ενώπιον της ΑΕΠΠ και των Διοικητικών Δικαστηρίων, ενώ παράλληλα είμαι νομικός σύμβουλος στην ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Επίσης εκπαιδεύω στελέχη δημόσιων οργανισμών  σε θέματα που αφορούν τη σύνταξη διακηρύξεων, παρέχοντας συμβουλές σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας

Είμαι νομικός σύμβουλος σε θέματα δημοσίων διαγωνισμών:

  • του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.
  • του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
  • του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
  • του Επιμελητηρίου Ξάνθης
  • της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Φυλής
  • της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας κ.α.
Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμηθειών, υπηρεσιών και έργων του δημοσίου τομέα.

Η σύνταξη και υποβολή μιας άρτιας προσφοράς σε δημόσιο διαγωνισμό είναι σχεδόν αδύνατη χωρίς κατάλληλη νομική συμβουλευτική καθοδήγηση. Πολλοί διαγωνισμοί κερδίζονται όχι από τον προμηθευτή που διαθέτει το καλύτερο και φθηνότερο προϊόν αλλά από τον προμηθευτή που κατάρτισε, με την σωστή καθοδήγηση, την πιο σωστή προσφορά σε επίπεδο δικαιολογητικών και εγγράφων τεκμηρίωσης.

Στο πλαίσιο της έντονης ενασχόλησής μας με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχω συμμετάσχει στη συμμόρφωση, πλήθους εταιρειών και δημόσιων οργανισμών, ιδιαιτέρως, δε, σε Δήμους, νοσοκομεία, κλινικές και ιατρεία.
Παρέχουμε υπηρεσίες DPO: 

  • στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης 
  • στο Δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά 
  • στη Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων 
  • στο Δήμο Κρωπίας κ.α. 

Επιπλέον, λόγω της άρτιας εξειδίκευσης του γραφείου μας στο εμπορικό δίκαιο, μας ανατέθηκε η νομική υποστήριξη της θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Thinc) και η νομική υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Eastern Macedonia Thrace  Cluster (eMT Cluster) της Γενικής Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με την απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» - Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 4620 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Κωνσταντίνος Μειντής